Expense Reports – Dolibarr – BG

Искания в отчета за разходите

Позволете на вашите служители да попълват своите отчети за разходи. Система за разрешения казва кой може и не може да записва такива искания.

Добави всички файлове (доказателство за покупка, разписки, сметки, …) към отчета за разходите.

Определете типа отчети за разходи в речниците, така че да можете да имате точна статистика. Ако използвате модул Счетоводство, всеки вид разходи може да бъде изпратен в различна счетоводна сметка.

Свържете отчетите за разходите с вашите клиенти / проекти и ги изтеглете в проекта.

Валидирайте и изпратете имейл за одобрение

Валидирайте отчета за разходи. Имейл се генерира автоматично и се изпраща на ръководителя на служителя.

Одобрете отчета за разходите

Като мениджър намерете всички отчети за разходите, които чакат вашето одобрение, и ги валидирайте или отказвайте.

Откажете отчета за разходите или го одобрете. И уведомете вашия служител защо е отказана молба.

Платете отчета за разходите

Следвайте кой отчет за разходите е платен или не.

Експорт на данни

Използвайте съветника за експортиране, за да експортирате всички данни, изисквани от вашия счетоводител или от всички доставчици на заплати.

Повече информация за това как да управлявате отчетите за разходите в това видео …