Искания в отчета за разходите

Позволете на вашите служители да попълват своите отчети за разходи. Система за разрешения казва кой може и не може да записва такива искания.

Добави всички файлове (доказателство за покупка, разписки, сметки, …) към отчета за разходите.

Определете типа отчети за разходи в речниците, така че да можете да имате точна статистика. Ако използвате модул Счетоводство, всеки вид разходи може да бъде изпратен в различна счетоводна сметка.

Свържете отчетите за разходите с вашите клиенти / проекти и ги изтеглете в проекта.

Валидирайте и изпратете имейл за одобрение

Валидирайте отчета за разходи. Имейл се генерира автоматично и се изпраща на ръководителя на служителя.

Одобрете отчета за разходите

Като мениджър намерете всички отчети за разходите, които чакат вашето одобрение, и ги валидирайте или отказвайте.

Откажете отчета за разходите или го одобрете. И уведомете вашия служител защо е отказана молба.

Платете отчета за разходите

Следвайте кой отчет за разходите е платен или не.

Експорт на данни

Използвайте съветника за експортиране, за да експортирате всички данни, изисквани от вашия счетоводител или от всички доставчици на заплати.