Създайте вашите потенциални клиенти

Просто въведете името и типа (потенциален кандидат и/или клиент), за да го добавите във вашата база данни. Уникален референтен код на клиента ще бъде зададен автоматично според вашето правило за номериране.

Запишете всякакви други данни (имейл, адрес, език, тагове …), за да направите по-точно управление на базата данни. Ако предварително дефинираните полета не ви подхождат, просто си създайте всички необходими атрибути с избрания от вас тип (текст, сума, дата, списък с комбинации, квадратче за отметка, …)

Прикачете всички бележки или файлове към вашия (потенциален) клиентски лист.

Ако имате много търговски представители, определете им специфични специализирани или нормални клиенти, така че ако ще можете да получите статистически данни за търговските представители (Продажби, Маржове, Събития).

Обединете трети лица, за да премахнете дублиращия се запис.

Създайте алтернативни контакти / адреси

Ако имате нужда, можете да създадете един или няколко алтернативни адреса за всеки ваш клиентски запис (един адрес за директора, друг за неговия асистент или за доставката или правното обслужване). Присвойте такива контакти на всеки бизнес документ (търговски предложения, поръчки и т.н.), така че правилното име ще бъде автоматично зададено на генерираните PDF документи.

Създавайте и конвертирайте вашите котировки, търговски предложения, поръчки за продажба, интервенции, фактури, …

Създавайте богати документи с помощта на WYSIWYG (това което виждаш е това което получаваш) редактор или повторно използване на предварително дефинирани продукти и цени, като използвате WYSIWYG редактор или използвате повторно предварително определени продукти и цени, според модулите / функциите, които сте активирали, като котировки или търговски предложенияпоръчки за продажбиинтервенциифактури и др. документи от специални менюта или директно от листа на трети лица. Вашите потенциални клиенти могат да бъдат преобразувани автоматично в клиенти, когато се приеме оферта или търговско предложение.

Проследявайте перспективите си, вашите клиенти

Създаване на списък и филтриране на вашата база данни по всякакви атрибути, тагове или статуси.

Изпращайте имейли до контактите ви директно от приложението, като използвате предварително зададени шаблони за имейли.

Използвайте повторно вашата база данни или клиенти, за да изпращате масови имейли с модула за масово изпращане

Експортирайте вашата база данни с модула за експортиране, за да използвате повторно вашия квалифициран запис с други външни инструменти.

Намерете всички събития, свързани с вашите клиенти, като например създаване на предложения, валидиране на фактури … и много други събития, като използвате събитията, записани автоматично в настройките на модула за дневния ред .