Какво прави?

Zyfra Heat Treatment AI подпомага и подобрява планирането, техническата оптимизация, операции в реално време и анализи. Фокусът е върху производството на тръби за линии с капацитет от 30 000 тона годишно и повече.

Разширено планиране

Този модул осигурява оптимално планиране на смяната, като се вземат предвид всички текущи, регистрирани поръчки, техните дати, приоритет и марж – времена за преход, ограничения на доставките и логистични ограничения за доставка.

Моментално разсрочване

Това осигурява напълно автоматично планиране, интегриране на данни, по-малко от 1 минута генериране на „нов план“ и най-добрия нов график, като същевременно ограничава броя на промените до минимум.

Система за поддръжка на решения в реално време

Тази система следи температурите в пещите и пръскачката / ваната. Той може да приложи предложените температурни промени в пещта и да гарантира, че всички тръби в партидата поддържат качество въпреки промените в състоянието на пещта. Това означава, че цялостното качество се подобрява, както при произволни тестове, така и при действителния продукт за клиента.

Технологично разузнаване

Имахме колебания в оборудването, как това се отрази на производството? Използвахме нови режими, предложени от AI, как помогна? Неуспешен контрол на качеството на партида, с какво се различава от другите партиди? Произведохме още 1000 тона, но какъв е нашият марж?