Поръчки за покупка

Създайте поръчка за покупка – одобрениеполучаване и фактуриране на вашите поръчки за покупка.

Задайте права и правомощия на потребители или групи да разглеждат и променят работния процесОпределен праг за автоматично известяване по имейл.

Получавайте продуктите си

Ако следвате запасите си, използвайте съветниците за изпращане на запаси, за да получавате продукти във вашите приспособления / складове. 

Валоризацията на вашите продукти винаги е актуална. Изчисляването на средно претеглената цена може да се извърши автоматично.

Управление на доставките

Използвайте съветника, за да осигурите складовете си въз основа на определени оптимални количества. Вземете под внимание отворените поръчки на клиенти и отворените поръчки за покупка, за да получите автоматично грешното количество за покупка. Генерирайте автоматично вашите поръчки за покупка.