BOM (Сметки за Mатериали)

Създайте своите номенклатури (BOMs), за да определите как да консумирате сурови продукти или услуги за производство на продукти (Количество за консумация, ефективност, въздействие върху запасите, …).

Поръчки за производство

Използвайте повторно предварително зададените BOM, за да генерирате вашите производствени поръчки.

Изработете вашата производствена поръчка с една или няколко стъпки.

Позволете запасът от произведен продукт се увеличава и запасът от консумираните продукти се намалява автоматично. Съхранявайте оглед в историята на всички промени.

Нека приложението изчисли в реално време виртуалния запас, като вземе предвид отворената производствена поръчка.

Управление на партидите и сериите

Ако имате нужда, можете да активирате управление на партида / сериен номер. Продуктите, определени да бъдат управлявани от пардиата, ще изискват голям брой, за да бъдат произведени.

Проследете производството си чрез партидата и извлечете данни за наличностите и движенията за определена партида по всяко време, от производството до доставката към клиента.

Експортирайте производствените си поръчки с модула за експортиране, за да ги използвате повторно с външни инструменти или директно да свържете съществуващия ви BI пакет към отворената база данни за анализ на голяма информация.