Създайте запис с намесите, за да проследявате намеси които трябва да се направят или са вече направи. Прикачете вашата намеса към проект, ако искате вашата намеса да бъде видима в 360-градусовия изглед на проектите.

Използвайте предварително зададени продукти или услуги, за да попълните бързо вашия интервенционен запис или въведете конкретно описание.

Свържете вашата намеса със събития от дневния ред, проекти, поръчки и т.н. …

Преобразувайте намесите си в търговски предложения или фактури според желания от вас работен процес.