Прегледайте симулацията на мобилните Ви устройства

Благодарение на EurekaMobile всяка симулация, направена от Eureka Virtual Machining, може да бъде прегледана и анализирана навсякъде на всички мобилни устройства. Операторите на металорежещи машини вече могат да прегледат симулацията на NC програма на собствените си мобилни устройства, което позволява оптимална настройка на машината. Потенциалните критични проблеми, отбелязани от техническата служба, също могат лесно да бъдат идентифицирани. В допълнение към 3D симулацията на движенията на машината, EurekaMobile предоставя подробен анализ на всички съобщения, предупреждения и / или грешки, генерирани по време на симулацията. В случай на сблъсък, сблъскващите се части се открояват в 3D за лесно идентифициране на проблема. Изпълненият NC код, използваният инструмент, скоростта на подаване и друга полезна информация също се показват по време на симулацията.