Dolibarr има специална и независима функция за настройка на счетоводството ви и изпращане на всички вече записани данни (продукти, продажби, покупки, отчети за разходите, заплати и др.) към счетоводителните таблиците. Така че счетоводството ви може да се извърши с няколко кликвания и много ниска нужда от знания за счетоводство.

Настройте вашата сметка и вашия счетоводен номер

Използвайте предварително определен сметкоплан или настройте свой собствен сметкоплан.

Когато създавате нов клиент, доставчик, предварително дефиниран продукт, банкова сметка, ват курс или отчет за разходите, можете да зададете счетоводния номер по време на създаването или записването. Въпреки това, ако предпочитате или ако потребителите нямат счетоводни познания, счетоводителят ви може да ги създаде индивидуално от специални страници за настройки. Можете също да смесите двата метода.

Валидирайте счетоводния номер, преди да бъдат изпратени във вашата главна счетоводна книга

С честота по ваш избор анализирайте всички счетоводни записи (продажби, покупки, банкови транзакции, отчети за разходи) и използвайте съветника за проследяване на грешки при въвеждане или ръчно коригирайте това, което се нуждае от конкретна промяна.

Предайте вашите валидирани записи в вашата главна счетоводна книга.

Анализирайте вашата главна счетоводна книга, баланс, …

Използвайте предварително зададени отчети, за да анализирате вашите отчети или да проследите грешки при въвеждане. Това може да се прави с честотата по ваш избор – анализирайте всички счетоводни записи (продажби, покупки, банкови транзакции, отчети за разходите) и използвайте съветника, за да коригирате ръчно това, което се нуждае от конкретна промяна.

Предайте вашите валидирани записи в вашата главна счетоводна книга.

Експортирайте главна счетоводна книга във избрания от вас формат

След като вашата главна счетоводна книга е пълна, можете да я експортирате (също може да бъде фитрирана за да бъде експортирано само от определен времеви период) в много предварително определен формат на счетоводен софтуер (CSV, EBP, CogiLog, CEGID, SAGE, …).