Създавайте ръчно събития, в миналото или бъдещето

Запишете вашите събития във вградения модул за дневен ред: Минали събития с цел проследяване или Бъдещи събития с цел напомняне. Задайте събития на клиент/контакт, проекти и/или потребители.

Ако модулът за ресурси е активиран, можете също да зададете ресурси за вашето събитие, например да проследявате коя стая е заета, коя кола е наета или кой видео проектор е запазен, кога и от кого.

Настройте модул за определяне на събития, които да се записват автоматично

Използвайки настройката на модула на дневния ред, можете да решите да записвате автоматично събития, свързани с всяко бизнес действие, което възниква в приложението (например, проследяване на промяната на вашата поръчка, предложение или фактура, проследяване на създаване или изтриване на нови клиенти, …)

Прочетете различните събитията в различни изгледи на модула за дневния ред

Четете и търсете събития с помощта на филтри, за да видите само събития, които са ви интересни (базирано на потребител, клиент, проект, състояние или тип).

Ако имате нужда, включете в изгледа на дневния ред всички събития, записани във външен календар (в режим за четене с помощта на импортирането на ical / ics). Или експортирайте събитията си във всеки външен календар, използвайки връзката за износ ical / ics.

Можете да използвате различни изгледи за изобразяване, за да четете вашите събития (изглед по ден, седмица, месец, потребител или прост списък). Например изгледът „на месец“ или „на седмица“ е интересен за показване на минали или предстоящи събития, докато изгледът „на потребител“ е чудесен, за да видите кой потребител е зает или свободен, за да намери най-подходящия момент за създаване на нови срещи.