С Ъ О Б Щ Е Н И Е

РАПИД ПРОГРЕС ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”
Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.089-1822
Договор №: BG16RFOP002-2.089-1822-C01
Наименование на проекта: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”
Дата на сключване на договора: 09.12.2021 г.
Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 09.03.2022 г.
Продължителност на изпълнение (в месеци): 3 месеца
Място на изпълнение: гр. Благоевград
Общ размер на допустимите разходи (в лева): 50 000.00
Размер на съфинансирането от бенефициента(в лева): 0
Размер на съфинансирането от Съюза (в лева): 42 500.00
Размер на националното финансиране (в лева): 7 500.00
Процент на съфинансиране от Съюза: 85 %
Кратко описание на проекта:
Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Цел/и на проекта/информацията:
Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19” С ДОГОВОР: BG16RFOP002-2.089-1822-C01

„ПРОКС-2“ се довери на „Рапид Прогрес“

“ПРОКС-2” ООД получи от ИАНМСП своя ваучер №000399 на стойност 20 000 лв. за проект BG16RFOP002-2.083-0425 Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии. Компанията избра за свой доставчик Рапид Прогрес ЕООД, чийто екип от специалисти успешно внедри допълнителни модули към вече съществуващите софтуерни системи.

Обща цел на проекта: Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (наричана навсякъде в текста за краткост Ваучерна/та схема), е насочена към повишаване капацитета на българските малки и средни предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии. Успешното реализиране на ваучерната схема ще допринесе за развитието на българските малки и средни предприятия (МСП) и стимулиране на основните им дейности чрез трансформиране на бизнеса и информационните процеси на основата на базирани на информационни и комуникационни системи и приложения.

Ваучерът тип 2 група 2 за ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси ще бъде покрит със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на безвъзмездната финансов помощ е 20 000 лв., от които 17 000 лв. европейско и 3 000 лв. национално съфинансиране. Рапид Прогрес благодари за доверието и изразява увереност, че партньорството между двете фирми ще се разраства в бъдеще.

„ЕКОПЛАСТИКС“ избра „РАПИД ПРОГРЕС“ за доставчик на ИКТ услуги

„Екопластикс“ ООД започна успешно партньорство с Рапид Прогрес ЕООД, чийто екип от специалисти внедри допълнителни модули към вече съществуващите софтуерни системи. Компанията получи от ИАНМСП своя ваучер №000328 на стойност 20 000 лв. за проект BG16RFOP002-2.083-0315 Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии.

Обща цел на проекта: Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (наричана навсякъде в текста за краткост Ваучерна/та схема), е насочена към повишаване капацитета на българските малки и средни предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии. Успешното реализиране на ваучерната схема ще допринесе за развитието на българските малки и средни предприятия (МСП) и стимулиране на основните им дейности чрез трансформиране на бизнеса и информационните процеси на основата на базирани на информационни и комуникационни системи и приложения.

Ваучерът тип 2 група 2 за ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси ще бъде покрит със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на безвъзмездната финансов помощ е 20 000 лв., от които 17 000 лв. европейско и 3 000 лв. национално съфинансиране. Рапид Прогрес благодари за доверието и изразява увереност, че партньорството между двете фирми ще се разраства в бъдеще.

Рапид Прогрес и Класико Благоевград финализираха своя съвместен проект

В качеството на доставчик по договор за финансиране № BG16RFOP002-2.83-0061-С001 от 23.10.2020 г. от процедура № BG16RFOP002-2.83  по проект BG16RFOP002-2.015-0001   „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“ по Оперативна програма „ Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. и изпълнението на договор за ИКТ услуга BG16RFOP002-2.83-Se1, “Рапид Прогрес” ЕООД внедри допълнителни модули към съществуващата ERP система за интегрирано фирмено управление във фирма „Класико Благоевград“ ЕООД.

ERP софтуерът е мощен продукт, който обхваща всички фирмени процеси, оптимизира тяхното протичане и подобрява цялостната ефективност на компанията. Системата Долибар е гъвкаво решение с отворен код, което прецизира своите функционалности за нуждите на всяка компания. „Класико Благоевград“ ЕООД се спря на следните модули за соята дейност:

1. Модул за Управление на връзките с клиенти

2. Модул за Управление на Проекти и Възможности свързани с бизнеса на

предприятието

3. Модул за Управление на търговия – генериране на предварителна

документация относно продажбите

4. Модул за Управление на складово стопанство

5. Модул за Управление на логистични процеси – транспорт и доставка

6. Модул за управление на производствени процеси

Ръководството на „Класико Благоевград“ ЕООД изрази своята увереност, че партньорството с „Рапид Прогрес“ ЕООД, в комбинация с допълнителните възможности на внедрените модули, е правилната стратегия за модернизирането на фирмата.

Рапид Прогрес се утвърждава като успешен доставчик на ИКТ услуги

“ИНДЕКС – 6” ООД получи от ИАНМСП своя ваучер №000249 на стойност 20 000 лв. за проект BG16RFOP002-2.083-0203 Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии. Компанията избра за свой доставчик Рапид Прогрес ЕООД, чийто екип от специалисти успешно внедри допълнителни модули към вече съществуващите софтуерни системи.

Обща цел на проекта: Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (наричана навсякъде в текста за краткост Ваучерна/та схема), е насочена към повишаване капацитета на българските малки и средни предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии. Успешното реализиране на ваучерната схема ще допринесе за развитието на българските малки и средни предприятия (МСП) и стимулиране на основните им дейности чрез трансформиране на бизнеса и информационните процеси на основата на базирани на информационни и комуникационни системи и приложения.

Ваучерът тип 2 група 2 за ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси ще бъде покрит със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на безвъзмездната финансов помощ е 20 000 лв., от които 17 000 лв. европейско и 3 000 лв. национално съфинансиране. Рапид Прогрес благодари за доверието и изразява увереност, че партньорството между двете фирми ще се разраства в бъдеще.

Спартак разчита на Компас 3D

Спартак затвърди своето партньорство с Рапид Прогрес, като поднови поддръжката на своя продукт за 3D дизайн – Компас и добави лиценз за още едно работно място.  Фирмата съчетава 80 годишен опит със съвременни технологии и е най -големият български производител на вентилационна техника и наложено име в производството на метални палети и сложни метални изделия по чертеж на клиента в последните 10 години. Производствените ѝ мощности и обновения технологичен парк ѝ дават възможност да произвежда широк спектър от метални изделия по чертеж или мостра на клиента  като метални палети и транспортни колички за автомобилната промишленост, метални конструкции, детайли и възли в машиностроенето, метални каси и сейфове,  крака и метални компоненти за офис мебели, метални кошчета за отпадъци и много други сложни изделия от метал. Спартак работи с клиенти от България, Великобритания, Германия, Нидерландия, Италия и Франция и функционалностите на Компас 3D са ценно оръжие в завладяването на нови пазари.

Фокстех заложи на ESPRIT

Фокстех избра решенията на ESPRIT за целите на своето производство, с което ефективността на фирмата ще се подобри с още едно ниво.  Компанията е специализирана в проектиране и изработка на детайли и възли. Екипът ѝ е съставен от висококвалифицирани специалисти, които осигуряват качественото изпълнение на производствения проце. Рапид Прогрес благодари за доверието и гарантира, че ще бъде верен партньор по пътя към постигането на фирмените цели.

Йотов внедри ESPRIT в производството си

РАПИД ПРОГРЕС ЕООД вече може да се похвали с още един ценен стратегически партньор – Йотов ООД. Фирмата обработва метал: листи, пръти, профили и подобни от стомана, неръждаема стомана, алуминий, бронз и мед. Като доставчик предлага цялостни решения, често сложни. Произвежда както единични изделия така и цели серии. Въвеждането на Esprit ще допринесе за допълнително разгръщане на дейността на компанията и ще улесни пласмента на продукцията ѝ.

Сирена подобрява производствената си ефективност

Сирена – Пешев и Сие наскоро се присъедини към семейството на ESPRIT и въведе софтуерния продукт в своето производство. Дружеството е основано през 2002г., като първоначалната му дейност е била свързана с ремонт и техническо обслужване на автомобили. Междувременно започва работа като подизпълнител на австрийската компания Палфингер – водещ производител на компоненти за подемна техника. Така основната дейност на фирмата става мокрото боядисване. През 2006г., отново като подизпълнител на Палфингер, дружеството се заема със сглобяване и заваряване на кранови елементи. От 2007г. изпълнява поръчки на Boet Stopson Франция за изработка и боядисване на аспирации, шумозаглушители, вентилационни системи и пожароустойчиви врати. Внедряването на Esprit ще придаде още повече гъвкавост и ще позволи на фирмата да изпълнява все по-сложни поръчки

Рапид Прогрес и Бъдещност продължават своето партньорство

Партньорството между Рапид Прогрес и Бъдещност продължава вече седма година, след като производителят на хидравлични системи обнови поддръжката си за Esprit – продуктът, който му осигурява стратегическо предимство пред своите конкуренти. Създадена преди повече от век, фирма днес е сред основните производители в своя сегмент на Балканите. Мисията на компанията е да задоволява напълно изискванията на своите клиенти и сътрудничеството с Рапид Прогрес е гаранция за това.