Рапид Прогрес предостави своите решения на Кристиян-Дени-Пандулев и Сие по проект на ИАНМСП

„Рапид Прогрес“ ЕООД въведе допълнителен модул за оптимизиране, проследяване и управление на производствените процеси към наличния софтуер във фирма КРИСТИЯН-ДЕНИ-ПАНДУЛЕВ И СИЕ СД в изпълнение на задълженията си на доставчик по договор за финансиране BG16RFOP002-2.83-0061-С001 от 23.10.2020 г. от процедура № BG16RFOP002-2.83  по проект BG16RFOP002-2.015-0001 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“ по Оперативна програма „ Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. и изпълнението на договор за ИКТ услуга BG16RFOP002-2.83-Se1.

Описание на допълнителния модул:

Допълнителният модул има функция за отчитане натовареността на производствените машини, както и ще позволява изходната информация да се прехвърля между машини притежаващи техническата възможност да я изпълнят, дори те да са с различни електронни управления;

Модулът  може да  управлява процеса по  автоматично подаване на информацията от готовите проекти на конструкторския отдел към CNC модула на металообработващите машини.;

Допълнителният модул може  да управлява процеса по симулация на зададеното движение на производствените машини, преди действителното им изпълнение.

Модулът ще позволява изходната информация да се прехвърля между машини притежаващи техническата възможност да я изпълнят,

дори те да са с различни електронни управления. Това оптимизира машинното време за техниката и елиминира въвеждането на различна програма на един и същ детайл, когато се изпълнява на друга машина. По този начин от една страна ще се оптимизира времето за задаване на програмата за обработка на детайла, а от друга ще отпаднат грешките в процеса. Това ще доведе до повишаване на производствения капацитет на дружеството, ще се повиши конкурентоспособността и растеж на фирмата, както и ще се повишат възможностите за интернационализация благодарение на разширение на износа.

„Рапид Прогрес“ изразява увереност, че допълнителните мощности на нововъведените решения ще допринесат за цялостното подобрение на ефективноста на производствените процеси в „Кристиян Дени“.

Спартак разчита на Компас 3D

Спартак затвърди своето партньорство с Рапид Прогрес, като поднови поддръжката на своя продукт за 3D дизайн – Компас и добави лиценз за още едно работно място.  Фирмата съчетава 80 годишен опит със съвременни технологии и е най -големият български производител на вентилационна техника и наложено име в производството на метални палети и сложни метални изделия по чертеж на клиента в последните 10 години. Производствените ѝ мощности и обновения технологичен парк ѝ дават възможност да произвежда широк спектър от метални изделия по чертеж или мостра на клиента  като метални палети и транспортни колички за автомобилната промишленост, метални конструкции, детайли и възли в машиностроенето, метални каси и сейфове,  крака и метални компоненти за офис мебели, метални кошчета за отпадъци и много други сложни изделия от метал. Спартак работи с клиенти от България, Великобритания, Германия, Нидерландия, Италия и Франция и функционалностите на Компас 3D са ценно оръжие в завладяването на нови пазари.

Фокстех заложи на ESPRIT

Фокстех избра решенията на ESPRIT за целите на своето производство, с което ефективността на фирмата ще се подобри с още едно ниво.  Компанията е специализирана в проектиране и изработка на детайли и възли. Екипът ѝ е съставен от висококвалифицирани специалисти, които осигуряват качественото изпълнение на производствения проце. Рапид Прогрес благодари за доверието и гарантира, че ще бъде верен партньор по пътя към постигането на фирмените цели.