ТМ Технолоджи АД – гр. Русе, вече сред потребителите на ESPRIT CAD/CAM