Техмаш ООД декларира сериозни намерения за оптимизация