Сключен стратегически договор с едно от най-големите предприятия в района – Импулс АД