SOLIDWORKS 3D CAD

DS SolidWorks
Rapid Progress - Solidworks Authorized Reseller

Решенията покриват всички аспекти на процеса на разработване на даден продукт с безпроблемен, интегриран работен процес – дизайн, верификация, комуникация и управление на данни. Дизайнери и инженери могат с лекота да обхванат няколко насоки, което води до по-кратък процес на конструиране, увеличаване на продуктивността и по-бързото извеждане на иновативни продукти на пазара

3D CAD

SolidWorks 3D CADРешенията на SolidWorks 3D CAD позволяват на Вас и Вашия екип бързо да превърнат новите идеи в готови продукти.

СИМУЛАЦИИ

SolidWorks SimulationДава възможност за симулиране на различна реална среда за провеждане на тестове на Вашите продукти преди производство във виртуалната среда на програмата.

PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)

SolidWorks Product Data ManagementДава възможност за лесно намиране и пренасочване на файлове, детайли и чертежи, автоматизиране на работния поток и подсигуряване на производството с правилната версия на техн. данни за продукта.

3DEXPERIENCE

SolidWorks 3D Experience SoftwareSolidWorks Mechanical Conceptual прави концептуалния дизайн Ваше бизнес предимство. Иновация в инстинктивна, мощна среда за моделиране, която дава възможност за свобода при дизайна.

ТЕХНИЧЕСКА КОМУНИКАЦИЯ

SolidWorks Technical CommunicationПренасочва създадени 3D чертежи с цел създаване на висококачествени графически компоненти, включително техническа документация и анимации.

ELECTRICAL DESIGN

SolidWorks Electrical DesignКомбинира функционалността на електрическите схеми от SolidWorks Electrical Schematic с 3D възможностите за дизайн на SolidWorks Electrical 3D.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ

SolidWorks Education ProductsПродуктите, които SolidWorks предлага за обучение се използват от над 80% от световноизвестни училища за инженери. Те дават възможност на студентите функционалността и лекотата при използване, която им предоставя значително по-добра продуктивност.

ПАРТНЬОРСКИ ПРОДУКТИ

SolidWorks Partner ProductsSolidWorks Partners предлага голямо разнообразие от приложения, които лесно интегрират специални възможности в платформата на SolidWorks за осигуряване на цялостни решения за потребителите.

БЕЗПЛАТНИ ПРИЛОЖЕНИЯ/ИНСТРУМЕНТИ

SolidWorks Free ToolsSolidWorks предоставя безплатно 2D CAD решения за по-бързо и ефективно чертане.

Premium

The premier package for CAD professionals

Professional

Maximise your design and productivity

Standard

Get started in 3D CAD design

SOLIDWORKS 3D CAD
Part and Assembly Modelling
2D Drawings
Design Reuse and Automation
Collaborate and Share CAD Data
Interference Check
First-Pass Analysis Tools
CAM Programming (SOLIDWORKS CAM)
Design for Manufacture (DFM)
Productivity Tools
Advanced CAD File Import/Export and Interconnect
CAD Libraries (SOLIDWORKS Toolbox)
Design for Cost (SOLIDWORKS Costing)
ECAD/MCAD Collaboration (CircuitWorks)
CAD Standards Checking (Design Checker)
Collaboration with eDrawings Professional
Automated Tolerance Stack-up Analysis (TolAnalyst)
Advanced Photorealistic Rendering (SOLIDWORKS Visualize)
SOLIDWORKS File Management
Reverse Engineering (ScanTo3D)
Time-based Motion Analysis
Linear Static Analysis for Parts and Assemblies
Pipe and Tube Routing
Electrical Cable and Wiring Harness Routing
Advanced Surface Flattening
Rectangular & Other Section Routing