РАПИД ПРОГРЕС предостави за безвъзмездно ползване лицензи на ТУ Габрово