РАПИД ПРОГРЕС НА ШЕСТ КОНТИНЕНТА, ЧРЕЗ УОЛТОПИЯ АД