Палфингер Продукционстехник България ЕООД поднови пакет за годишна поддръжка и обновяване на ESPRIT CAD/CAM софтуер