Оптико – Механичен Завод, София ООД избраха да инвестират в партньорство с РАПИД ПРОГРЕС ЕООД и SOLIDWORKS