„НИК-Сълюшън“ ООД инвестираха в решенията 3D дизайн на SOLIDWORKS