Минг ДОО с важно предимство пред конкурентите в Сърбия чрез ESPRIT