Zyfra Safety – BG

Основни Предимства

Намалена честота на наранявания
Намален брой повтарящи се нарушения
Подобрено качество на оперативното управление
Намалени разходи и санкции, свързани с проверката

Характеристики и Функционалност

Автоматизация на управлението на смяната (до 100% спазване на задължителните процедури)
Контрол на пристигането на работа
Медицинска инспекция
Контрол на компетентността
Формиране, одобряване на задачи, прием – включително изпълнители
Оценка на риска
Квалификационен контрол, обучение
Автоматично формиране на екипи за сложна или опасна работа, като се отчита рейтингът / компетентността на персонала
Възлагане на задача
Контрол на изпълнението на работата, регистриране на нарушения, изпълнение на ограничения, оперативни промени на задачите, когато е необходимо
Приемане на смяна
Създаване на отчети, включително отчети за дежурните дни
Безопасно завършване на смяната
Дълбока аналитика
Мониторинг на данни в реално време от персонала.
Картографиране – карта, показваща места със съществуващи нарушения и анкета на работниците в тези зони.
Мониторинг на производителността на персонала.
Подробен анализ и оценка на риска.
Автоматизирано отчитане, свързано с индустриалната безопасност, включително генериране на xml файлове за държавни агенции.
Дълбока интеграция
Интеграция с бизнес процесите на предприятието (планиране, счетоводство и др.).
Интеграция със съществуващата ИТ среда на предприятието (АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ КАТО FMS, ERP, MES).
Мобилно решение
Мобилно приложение за служители – моментално показване на рисковете за сигурността в системата.
Електронен цифров подпис
Елиминира рутинното натоварване на хартия
Прозрачност на възлагането на задачи