Zyfra Quality Assurance – BG

Zyfra Quality Assurance

Всичко е свързано с оптимизиране на качеството

Характеристика

Един инструмент за контрол на качеството на всеки етап от производството. Осигуряването на качеството на Zyfra е създадено с помощта на набор от съвременни технологии и съответства на съвременните изисквания за системата от клас LIMS.

Създаване на надежден източник на данни относно качеството на производствената площадка.
Подобряване на целостта и управлението на лабораторните данни.
Автоматизиране на вътрешните лабораторни бизнес процеси.
Подобряване на качеството и ефективността на изпитвателната лаборатория.
Подобряване на надеждността на корпоративните данни за качеството.
Интегриране на свързани с качеството данни в единно информационно пространство

до 50% увеличение на лабораторната ефективност
Подобряване на качеството на лабораторните тестове
Ускоряване на получаването на свързани с качеството данни за операцията
Премахване на „човешкия фактор“ при работа с лабораторни данни и оборудване
Опростяване на процеса на акредитация на лаборатория
Подобряване на ефективността на използването на ресурси (оборудване, консумативи и персонал).
Стандартизиране и унифициране на вътрешните лабораторни процеси
Автоматизиране на процеса на генериране на изходна документация (списания, доклади, протокол, паспорт и др.)