Zyfra Predictive Maintenance Tool Life – BG

Zyfra Predictive Maintenance Tool Life

Открийте всички аномалии в процеса на металообработване, които засягат качеството на частите, преценете Оставащия полезен живот на инструмента и алармен майстор на цех

За какво е това

Zyfra Predictive Maintenance Tool Life зза маталообработващи магазини:

ПРЕДОТВРАТЯВА НЕИЗПРАВНОСТИ НА МАШИНА, ЧЕ ИЗБЯГВА РАЗБИВКА НА ПРОИЗВЕДЕНИ ЧАСТИ ИЛИ САМАТА МАШИНА

ПРЕДОТВРАТЯВА ОТКАЗ ОТ ИНСТРУМЕНТ. ОСИГУРЯВА БЪРЗА ЗАМЯНА НА ИНСТРУМЕНТ И НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕМЕТО И ПЕЧАЛБАТА ЗА ПОДДРЪЖКА

Характеристика

Вграден модул за обучение
Предупреждение
Модели за дълбоко учене, обучени по исторически данни за магазини
Аномалии и откриване на първопричината
Богати табла за управление и GUI
Модул от индустриален стандарт Zyfra MDC плюс решение за машинно събиране на данни
Мониторинг в реално време
Комбинация от машинно обучение и статистика
Полу-контролиран графичен потребителски интерфейс за увеличаване на root