Zyfra OpenMine – BG

Zyfra OpenMine

Система за управление на минен флот.

Оптимизиране на експедиционни и минни операции

Основни предимства

Увеличаване на производителността
Намаляване на разходите
Намалено неблагоприятно въздействие върху човека
Повишаване на безопасността
Подобрено вземане на решения

Характеристики и Функционалност

Динамична Oптимизация
Позволява разпределението на самосвалите по маршрути в отворен цикъл, използвайки многокритериална оптимизация
Оптимизиране на смяната на смяната, зареждане с гориво, тонове на км, минимизиране на опашките, приоритет на лопатата, равномерно разпределение на камионите на лопата, използване на трошачката, смяна на горещо място
Статистика и отчитане на производството в реално време
Контрол и управление на товарене на самосвали, нарушения, KPI оператори
Интеграция със система за управление на индустриалната безопасност, ERP и системи за планиране
Отчитане в реално време и табла за управление
Текущо спрямо прогнозно спрямо планирано изпълнение
Анализ на прогнозиране
Високо прецизно насочване и смесване на лопата
Разпределение на смяна въз основа на качеството на рудата
Високо прецизно позициониране на кофата на багера
Автоматично отчитане на експлоатационното състояние и натоварването на всяка лопата
Предоставя данни на FMS за смесване на изчисленията
Изравняване и съответствие на височината на пейката
Смесване в ямата
Управление на гумите
Мониторинг на сензори (налягане и температура) на монтираните гуми
Пробег и състояние на гумите
База данни за монтаж, преинсталация, изваждане и изхвърляне на гуми
Контрол на качеството на пътя
Увеличаване живота на минното оборудване чрез бързо отстраняване на неравности и възстановяване на правилното качество на пътното платно
Автоматична диагностика на качеството на пътя, която позволява бързо да се идентифицират и отстранят проблеми с повърхността
Управление на горивото и натоварването
Мониторинг на доставката на гориво от хранилището за гориво до превозни средства
Автоматизация на зареждането с документи
Контрол на неразрешено зареждане с гориво
Упълномощаване на превозното средство чрез RFID карти