Zyfra Industrial IoT Platform – BG

Zyfra Industrial IoT Platform

Първа стъпка в подготовката на предприятие за цифровизация и използване на изкуствен интелект

Какво представлява платформата Zyfra IIoT?

Инструмент, създаден да комбинира цифровите елементи на производствения производствен процес, както и бизнес процесите. Той предоставя възможност за основна автоматизация на технологично базирани процеси в подкрепа на непрекъснато, непрекъснато производство, създаване на приложни приложения и подготовка на данни за машинно обучение и изкуствен интелект.

Създаване на един цифров слой в рамките на продукцията
Комбиниране на различна информация и автоматизирани системи в единици
Наблюдение на техническия процес, както и известия за събития на персонала
Създаване на цифрови копия и предсказващи модели с помощта на AI

Събиране, съхранение и анализ на производствени и технически данни
6% намаление на разходите
ПОВЕЧЕ ОТ  421 МИЛИАРДА USD* — ГОДИШНАТА ПЕЧАЛБА ОПТИМИЗАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ И ПОВИШЕНА ЕФЕКТИВНОСТ ПО СЛЕД ПРЕХОДА ЗА ИНДУСТРИЯ

За кого е платформата Zyfra IIoT?

ИТ интегратори
Оператори на технически заводи
Технически инженери
Диспечери
Ръководители на производствени звена
ИТ отдели

Вижте платформата Zyfra IoT

Тя позволява комбинацията от различни, различни технологии и инструменти, за да се създадат решения, които отговарят на съвременните бизнес изисквания, за кратко време и с минимални разходи.