Zyfra Artificial Lift – BG

Zyfra Artificial Lift

ESP оптимизация за увеличаване на дебита на маслото или осигуряване на максимална енергийна ефективност.

За какво е това

Zyfra Artificial Lift осигурява оптимален контрол за ESP чрез ежедневни препоръки, даващи приоритет на промените за намаляване на оперативните разходи.

Увеличаването на производството на петрол
Оптималният контрол осигурява увеличено производство на масло, като същевременно не уврежда полето в дългосрочен план
Проследяване
Предотвратяване на изключването на кладенеца
Автоматично изчисляване на дебита на маслото и управление на режима на работа
Намаляване на риска от изключване на кладенеца чрез оптимален и безопасен контрол

Работете по-умно, не по-усилено

Един от методите за повишаване на ефективността на петрола е управлението на дебита на кладенеца. Научете повече, като прочетете статията в списание Oilfield Technology.

Характеристика

Ами вярно изчисление на дебита
Автоматично откриване на исторически и текущ режим на ESP
Автоматично почистване и увеличаване на данни
Изчисления на икономическия ефект
Оптимални ESP контроли