Timesheets – Dolibarr – BG

Попълнете своя график, използвайки интерфейса, който отговаря на вашите нужди

Предлагат се няколко решения за въвеждане на вашите графици – седмична мрежа, дневна мрежа, месечна мрежа

Въвеждане на седмица

Въвеждане на ден

от проекта или от конкретна задача

Въведете (или не) прогресията по същото време, когато въведете времето, прекарано в задача.

Вижте въздействието на прекарано времето върху печалбата от проекта

Ако часовата ставка е дефинирана в потребителския запис, прекараното време се преобразува автоматично във вашата валута и това се включва в печалбата от общия ви проект.

Анализирайте експортирането на вашите графици

Използвайте модула за експортиране, за да експортирате графика на потребителите или проектите. Свържете инструментите си за анализ на данни директно в базата данни, за да направите точен анализ на данните.