Leave Requests – Dolibarr – BG

Следвайте различни видове отпуски

Според вашата държава и закони, дефинирайте всички видове искания за отпуски и как се управляват.

Създайте заявка за отпуск

Дайте на служителите си разрешение да създават свои собствени заявки за отпуск.

Одобрете или откажете всяка заявка

Като надзорен орган ще получите имейл, включващ директна връзка към записа на молбата за отпуск на вашия подчинен, за да я приемете или не. Всяко взето решение ще бъде изпратено на служителя, като го информира за състоянието на искането му.

Оставете приложението да се актуализира автоматично (или не) за останалите дни за всеки тип празници.

Анализирайте и актуализирайте баланса на ваканциите

Създайте списък и филтрирайте всички заявки за отпуск според статуса, датата, служителя или всякакви други опции. Експортирайте данните си в текстови файлове.

Получавайте месечен отчет за исканията за отпуск.

Като мениджър човешки ресурси редактирайте баланса на всеки потребител, за всеки тип почивка, по всяко време.

Следвайте молбите за отпуск и останалите празници

Като служител се консултирайте със състоянието на всички ваши молби за отпуск и баланса на останалите ваканции.

Повече информация как да управлявате молбите за отпуск в това видео …