Eureka Robot – BG

Eureka ръководи приложения за фрезоване на роботи от много години.

Eureka Robot позволява да се комбинира гъвкавостта на 6-осевия робот с технологията на CNC машинни центрове за фрезоване, изчистване на мазилки, залепване, измиване до приложението на производството на добавки. Eureka води арена на приложения за фрезоване на роботи в продължение на много години, което позволява да се създават модели и артистични обекти, съчетаващи гъвкавостта на 6-осевия индустриален робот с надеждната технология на CNC обработващ център.

Eureka преобразува APT кода, генериран от CAM система, в програма за 6 или повече оси клетка робот, използвайки специален модул за последваща обработка. По време на процеса на преобразуване Eureka изчислява оптималните движения на роботите и на външните оси, симулиращи всички аспекти на обработката. Софтуерът открива проблеми като особености, сблъсъци, извън границите и предлага мощни, лесни за използване инструменти за тяхното преодоляване. Сблъсъците се изчисляват, като се вземат предвид всички части, включително обработения материал. 64-битовата версия позволява много бърза обработка на файлове с неограничен размер. Eureka Robot поддържа произволен брой външни оси (въртящи се маси, линейни релси и др.), автоматична смяна на инструмента, множество вретена, споделени двигатели, неподвижни инструменти и части, монтирани на робота.

Основните Функции

Реалистична 3D симулация на цялата работна клетка
Симулация за отстраняване на материали в реално време
Откриване на сблъсъци, особености и операции извън граници
Автоматично управление на смяната на инструмента
Работа с огромни пътеки с инструменти с милиони точки
Може да бъде свързан с най-популярните CAD / CAM и системи за управление на инструменти: ALPHACAM, VISI, RTM, EDGECAM, GO2CAM, CAMWORKS, CREO, MASTERCAM, CIMATRON, GIBBSCAM, DELCAM, WORKNC, TEBIS, ZW3D, TDM, WINTOOL, WINTOOL, WINTOOL.
Автоматично оптимизиране на движенията на робота и външните оси
Мощни визуални инструменти за фиксиране на сблъсъци, особености и операции извън границите
Обработка с дискове и остриета
Обработка с детайла, монтиран на робота и фиксирани инструменти
Проектиран за всички индустриални роботи на пазара: ABB, Kuka, Fanuc, Motoman, Kawasaki, Staubli, Comau
Интерактивно редактиране на траектории

Вижте Eureka Robot

Eureka ръководи приложения за фрезоване на роботи от много години.