Eureka Cloud – BG

Eureka Private Cloud е услуга за симулация, която осигурява пълна автоматизация на работния процес от проектирането до производството. Всеки CAD / CAM оператор може просто да експортира симулационни задачи в споделена папка, която се наблюдава от Eureka Private Cloud. Eureka Private Cloud автоматично ще симулира новите данни и ще изпрати резултати по имейл.