Bank and Reconciliation – Dolibarr – BG

Направете съгласуването на банковата ви сметка от същата мрежа. Използвайте филтри, за да маркирате няколко реда едновременно като съгласувани.

Получавайте предупреждения, когато броят на несъгласуваните записи е твърде голям.

Запазете историята на вашите банкови разписки и ги прочетете, без да напускате апликацията.