Капрони АД работят с РАПИД ПРОГРЕС ЕООД и ESPRIT CAD/CAM софтуер