Институтът по металознание, съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски“ с център по хидроаеродинамика при БАН поднови пакет за годишна поддръжка и обновяване на ESPRIT CAD/CAM софтуер