Индивидуални електронни ОБУЧЕНИЯ на SOLIDWORKS – БЕЗПЛАТНИ за ОГРАНИЧЕН период от време