Благоевградското производствено предприятие Блик-99 сред нашите ESPRIT CAD/CAM клиенти