Би Ем Ес Продъкшън избраха ESPRIT CAD/CAM за програмиране на CNC машините в предприятието