Skip to content
CAD | CAM Experts

CAM - Програмиране на Процесор

Компютърно подпомогнатото производство (CAM) е използването на софтуер за управление на металообработващи машини и свързани с тях производството на части.

Какво е CAM?

Основната му цел е да създаде по-бърз производствен процес, също така компоненти и инструментариум с по-точни размери и консистенция на материала, който в някои случаи използва само необходимото количество суровина (като по този начин минимизира отпадъците), като същевременно намалява консумацията на енергия. CAM е последващ компютърно подпомогнат процес след компютърно подпомогнато проектиране (CAD) и понякога компютърно подпомогнато инженерство (CAE), тъй като моделът, генериран в CAD и проверен в CAE, може да бъде вкаран в CAM софтуера, който след това контролира машинния инструмент.

Как се използва CAМ?

Традиционно CAM се счита за инструмент за програмиране с цифрово управление (NC), при който двуизмерни (2-D) или триизмерни (3-D) модели на компоненти се генерират в CAD. Както при другите „компютърно подпомагани“ технологии, CAM не елиминира нуждата от квалифицирани професионалисти като производствени инженери, NC програмисти или машинисти. CAM използва стойността на най-квалифицираните производствени професионалисти чрез усъвършенствани инструменти за производителност, като същевременно изгражда уменията на нови професионалисти чрез инструменти за визуализация, симулация и оптимизация.

Типични области

Какво може да направи РАПИД ПРОГРЕС за вас?

Рапид Прогрес ще анализира нуждите на вашата фирма от КАМ продукт и ще Ви предложи оптималните решения свързани с вашата необходимост. Рапид Прогрес, като гъвкава компания, извършва за своите клиенти постоянна техническа поддръжка и обезпечение, чрез собствен електронен портал, тикет система и посещения на място.