Skip to content
CAD | CAM Experts

CAD - Инжинерен Дизайн

Компютърно подпомогнат дизайн (CAD) е използването на компютри (или работни станции) за подпомагане при създаването, модификацията, анализа или оптимизирането на дизайн. CAD софтуерът се използва за увеличаване на производителността на дизайнера, подобряване на качеството на дизайна, подобряване на комуникациите чрез документация и за създаване на база данни за производство.

Какво е CAD?

CAD е често под формата на електронни файлове за печат, обработка или други производствени операции. Използването му при проектирането на електронни системи е известно като електронна автоматизация на проектирането (EDA). В механичния дизайн е известен като автоматизация на механичния дизайн (MDA) или компютърно подпомогнато чертане (CAD), което включва процеса на създаване на технически чертеж с помощта на компютърен софтуер.

Как се използва CAD?

CAD софтуерът за механичен дизайн използва векторна графика, за да изобрази обектите на традиционното чертане, или може също така да създава растерни графики, показващи цялостния външен вид на проектираните обекти. Това обаче включва не само форми, но и много повече. Както при ръчното изготвяне на технически и инженерни чертежи, CAD трябва да предава информация, като материали, процеси, размери и допустими отклонения, в съответствие с конвенциите, специфични за приложението.

CAD може да се използва за проектиране на криви и фигури в двумерно (2D) пространство; или криви, повърхности и твърди тела в триизмерно (3D) пространство.

CAD е важен индустриален инструмент, широко използвано в много приложения, включително автомобилната, корабостроителната и космическата индустрия, индустриалния и архитектурен дизайн, протезирането и много други. CAD се използва широко и за производство на компютърна анимация за специални ефекти във филми, рекламни и технически ръководства, често наричани DCC. Поради огромното си икономическо значение CAD е основна движеща сила за изследвания в изчислителната геометрия, компютърната графика (хардуерна и софтуерна) и дискретна диференциална геометрия.

Какво може да направи РАПИД ПРОГРЕС за вас?

Рапид Прогрес ще анализира нуждите на вашата фирма от КАД продукт и ще Ви предложи оптималните решения свързани с вашата необходимост. Рапид Прогрес, като гъвкава компания, извършва за своите клиенти постоянна техническа поддръжка и обезпечение, чрез собствен електронен портал, тикет система и посещения на място.