Skip to content
CAD | CAM Experts

3D Принтиране

3D принтирането или адитивното производство е изграждането на триизмерен обект от CAD модел или дигитален 3D модел

Какво е 3D принтиране?

Терминът „3D принтиране“ може да се отнася до различни процеси, при които материалът се депозира, свързва или втвърдява под компютърно управление, за да се създаде триизмерен обект, като материалът се добавя заедно, обикновено слой по слой. Прецизността, повторяемостта и материалният обхват на 3D принтирането са се увеличили до такава степен, че някои процеси на 3D принтиране се считат за жизнеспособни като технология за индустриално производство, при което терминът адитивно производство може да се използва синонимно на 3D принтиране. Едно от ключовите предимства на 3D принтирането е способността да се произвеждат много сложни форми или геометрии, които иначе би било невъзможно да се конструират ръчно, включително кухи части или части с вътрешна подпорна конструкция за намаляване на теглото.

Как се използва 3D принтирането?

В настоящия сценарий 3D принтирането се използва в производствения, медицинския, промишления и социокултурния сектор, което улеснява 3D принтирането да стане успешна търговска технология.
Типични области

Какво може да направи РАПИД ПРОГРЕС за вас?

Рапид Прогрес, разполагайки с последните технологии в 3D принтирането, изработва за клиентите си прецизни модели на поръчаните детайли.