Skip to content
CAD | CAM Experts

Обратно Инженерство

Обратното инженерство е процесът, при който обект се деконструира, за да разкрие своите дизайн, архитектура, код или просто за да извлече информация от обекта.

Какво е обратно инженерство?

Многобройни стари части, използвани в машините, са издържали изпитанието на времето. Когато детайлът се повреди, бихте искали да замествате компонента, а не цялото устройство. Процес, известен като обратен инженеринг, прави възможна подмяната на тези части. Във всяка фабрика или офис сграда вероятно ще видите производствени или изчислителни системи, състоящи се от сложно оборудване. Обикновено въпросните части ще варират на възраст от нови до повече от 20 години. За да останат тези системи непокътнати, различните компоненти трябва да бъдат реконструирани и пресъздадени.

Как се използва обратно инженерство?

Тъй като компютърно подпомаганият дизайн (CAD) става все по-популярен, обратното инженерство се превръща в жизнеспособен метод за създаване на 3D виртуален модел на съществуваща физическа част за използване в 3D CAD, CAM, CAE или друг софтуер. Процесът на обратно инженерство включва измерване на обект и след това реконструкция като триизмерен модел.

Обратното инженерство също се използва от предприятията, за да внесе съществуващата физическа геометрия в среди за разработка на цифрови продукти, да направи цифров 3D запис на собствените си продукти или да оцени продуктите на конкурентите. Използва се за анализ на това как работи даден продукт, какво прави, какви компоненти има; оценка на разходите; идентифициране на потенциално нарушение на патент; и т.н.

Какво може да направи РАПИД ПРОГРЕС за вас?

Рапид Прогрес извършва за клиентите си прецизно сканиране и измерване на детайли и софтуерен анализ и обработка на получените резултати.