Skip to content
CAD | CAM Experts

Инженерен Дизайн

Инженерният дизайн е методът, който инженерите използват за идентифициране и решаване на проблеми.

Какво представлява инженерният дизайн?

Процесът на инженерно проектиране е поредица от стъпки, които инженерите използват при създаването на функционални продукти и процеси. Това е процес на вземане на решения (често итеративни), при който математика и инженерни науки се прилагат за оптимално преобразуване на ресурсите за постигане на заявената цел. Сред основните елементи на процеса на проектиране са установяването на цели и критерии, синтез, анализ, изграждане, тестване и оценка.

Как се използва инженерният дизайн?

Важно е да се разбере, че има различни рамки / съчленения на инженерния процес на проектиране. Използваната терминология може да има различна степен на припокриване, което влияе върху това кои стъпки се посочват изрично или се считат за „високо ниво“ спрямо подчинени във всеки даден модел.

Един пример за рамкиране на процеса на инженерно проектиране очертава следните етапи: проучване, концептуализация, оценка на осъществимостта, установяване на проектни изисквания, подробен дизайн, производствено планиране и проектиране на инструменти и производство.

Какво може да направи РАПИД ПРОГРЕС за вас?

Рапид Прогрес извършва за клиентите си проектиране на детайли, машинни елементи, и други.