Skip to content

ZYFRA МОНИТОРИНГ

Zyfra разработва изкуствен интелект, IIoT-базирани продукти и минно оборудване за тежката промишленост. Ключовите им области са машиностроене, добивната промишленост, метали, петрол, газ и химическия сектор.

В Zyfra вярват, че оперативните предизвикателства, с които се сблъскваме днес, могат да бъдат решени най-ефективно чрез дигитална трансформация на индустрията, използвайки подходите на IIoT, Big Data и изкуствен интелект. Към момента Zyfra оперира във Финландия, Русия, Индия, Франция, Германия, Турция, Чили, Перу, Южна Африка, Мароко.

Дигитализация на производството

Съвременното производство е съвместна работа на хора и машини. CNC машини, промишлени автомобили, сондажи, изправителни колони – всички тези сложни и скъпи машини, оборудване и системи вече се превърнаха в нашите незаменими помощници. Човешката задача е ефективно да ги управлява и това е възможно само въз основа на точни и детайлни данни. Като преки участници в производствените процеси, индустриалните машини могат да ни обогатят знанията за производството, справедливо и обективно.
Мисията на Zyfra е да помогне на индустриалните предприятия да използват тази информация за подобряване на ефективността и безопасността на производството в полза на хората и околната среда.

Стратегията им е да разработят съвременни решения за постепенно преминаване на индустриалните предприятия към производство с високото ниво на роботиката, управлявани на базата на обективени данни.

Етап 1 – Ефективно Оборудване

Дигитални решения за машинно наблюдение и оптимизиране на тяхната работа. Очакван ефект: увеличаване на ефективността на производството с 10-15%.

Етап 2 – Умно Оборудване

Машинно виждане и AI-базирани решения за прогнозиращ анализ. Очакван ефект: намаляване на броя на произшествията и повишаване на ефективността на производството с 3-12%

Етап 3 – Автоматизирано Оборудване

Промишлени роботи, които работят в опасни условия. Очакван ефект: подобряване на индустриалната безопасност и повишаване на ефективността на производството с 3-18%

Съкратено

Zyfra разработва технологии за индустриална дигитализация, инвестира в такива продукти и подобрява индустриалната среда на Интернет на нещата и изкуствения интелект. Ключовите области на компанията са машиностроенето, металургията, минното дело, нефтените и газовите и химическите предприятия. Ние насърчаваме готови индустриални решения в прогнозната анализа и анализа на данни, оптимизирането на технологичните процеси, мониторинг на машини и персонал.