Skip to content

ERP & CRМ с отворен код за бизнеса

(подходящо за големи, малки и средни предприятия)
Един уеб пакет за управление на целия ви бизнес…

Цялостен пакет:

БСОК (Безплатен Софтуер с Отворен Код) модел

Мултидистрибуционен модел в богата екосистема

Функционалности

CRM / Продажби

Проспективи / Клиенти

Проспективи / Клиенти

Прочети Повече

Възможности

Възможности

Прочети Повече

Предложения

Предложения

Прочети Повече

Поръчки за Продажба

Поръчки за Продажба

Прочети Повече

Договори / Абонаменти

Договори / Абонаменти

Прочети Повече

Човешки Ресурси (HR)

Служители

Служители

Прочети Повече

Отчети за Разходите

Отчети за Разходите

Прочети Повече

Заявки за Отпуск

Заявки за Отпуск

Прочети Повече

Графици

CMS / Уебсайт / Електронна търговия / ТНП

CMS / Уебсайт

CMS / Уебсайт

Прочети Повече

Е-Търговия

Е-Търговия

Прочети Повече

Точка на Продажба

Точка на Продажба

Прочети Повече

Продукти и Склад

Продукти и Услуги

Продукти и Услуги

Прочети Повече

Стока

Покупки и Запас

Покупки и Запас

Прочети Повече

Доставки

Производство

Производство

Прочети Повече

Финанси и Фактуриране

Фактуриране и Плащания

Фактуриране и Плащания

Прочети Повече

Банково Извлечение

Банково Извлечение

Прочети Повече

Двустранно счетоводство

Двустранно счетоводство

Прочети Повече

Маркетинг

Изпращане на имейли

Изпращане на имейли

Прочети Повече

Проучвания

Проучвания

Прочети Повече

Продуктивност

Проекти, Задачи

Проекти, Задачи

Прочети Повече

Интервенции

Интервенции

Прочети Повече

Дневен Ред

Дневен Ред

Прочети Повече

Интеграция / Разработване

Свързване с външни инструменти

Свързване с външни инструменти

Прочети Повече

Import, Export

Разработване на модули

Разработване на модули

Прочети Повече

Изтеглете още плъгини / добавки на …

Или намерете партньор за разработка по поръчка …