What is Zyfra Geonaft

Geonaft е софтуерна платформа за инженери по разполагане на кладенци, която позволява на мултидисциплинарните екипи да работят заедно, използвайки един инструмент, за да се възползват от данните, получени преди етапите на сондиране, сондиране и след сондиране.

Характеристика

Подобрение с 25% в увеличение, планиране на пробиване

Модули

Модул за геоуправление

3D модул

QI DIP модул

Модул в реално време

Модул на корелационния панел

Петрофизичен модул

3D / 4D геомеханика: гео тензор

Геомеханика: Налягане на порите и градиент на разрушаване

Геомеханика: Модул за механични свойства и напрежения

Геомеханика: Модул за стабилност на кладенец

Фрекинг решения: Проектиране на хидравлични фрактури