Съветникът за импортиране позволява да се импортират много данни от всяко външно приложение от CSV или Excel файл. Направете импортирането си в режим Вмъкване или Актуализиране.

Съветникът за експортиране ви позволява да експортирате всякакви данни от приложението във CSV или Excel файл. 

Експортиране

Използвайте съветника, за да експортирате всички данни в няколко стъпки:

– Изберете данните за експортиране сред списък на предварително дефинирани експортни профили.
– Определете кое поле искате да експортирате.
– Определете вашите филтри и позицията на полетата.
– Запазете своя експортен профил, за да можете да повторите експорта по всяко време с няколко кликвания.
– Изградете и изтеглете експортирания файл.

Запазете експортните си профили, за да можете да повторите същия експорт по-късно, с едно щракване. 

Импортиране

Използвайте съветника за импортиране, за да заредите или актуализирате данни във вашата база данни.

Импортиране от всички CSV или Excel файлове. Можете да получите предварително дефинирани празни файлове, но всеки източник може да се използва.

Направете мапинг между полетата във вашия изходен файл и полетата на Dolibarr, така че можете да импортирате файлове от всеки формат или да използвате предварително запазени профили за импортиране, за да спестите времето си, ако трябва да правите често едно и също импортиране/актуализиране.

Стартирайте симулатора, за да можете да знаете резултата от импортирането без промяна на данните. След като симулацията е успешна, можете да стартирате реалния импорт.