“АВА-М” ООД предлага пълна гама от елементи за оборудване на професионални кухни – работни маси, мивки, колички, стелажи, басейни за измиване на тави, безконтактни мивки. Предлагат се също специализирани маси за “Подготовка продукти”, BAIN MARIE (водни отоплители) за зона “Издаване”, хладилни шкафове за “Студена кухня”. Изделията се изработват с конфигурация и размери съгласно технологичния проект и екзекутивните реалности.

Изделията се изработват по отделни поръчки или като част от комплексно обзавеждане. Всеки обект се посещава и измерва от наши специалисти, което позволява да се оптимизира проектната спесификация с оглед най-добро използване на кухненското пространство и създаване на удобства за експлоатация.

От тази година АВА-М въведе решенията на ESPRIT в своя производствен цикъл като част от стратегията си за канализиране на процесите си и оптимизиране на разходите. Екипът на Рапид Прогрес е твърдо убеден, че това е поредната правилна стъпка в посока модернизиране и засилване на пазарните позиции на компанията

Recommended Posts