Skip to content
CAD | CAM Experts

Услуги

Всички услуги, които предлагаме като компания. Рапид Прогрес има широк спектър от служители и набор от умения в своите редици, така че изборът от предлагани услуги е както разнообразен, така и специализиран.

Професионално Обучение

Професионално Обучение

CAD | CAM Experts Професионално Обучение Развитието на човешките ресурси чрез обучение насърчава качеството и ефективността на работата и в същото време мотивира служителите да…
Оптимизация на Производството

Оптимизация на Производството

CAD | CAM Experts Оптимизация на Производството Всеки ден организациите са изправени пред предизвикателството да произвеждат повече с по-малко разходи. За да растат, мениджърите търсят…
Инженерен Дизайн

Инженерен Дизайн

CAD | CAM Experts Инженерен Дизайн Инженерният дизайн е методът, който инженерите използват за идентифициране и решаване на проблеми. Какво представлява инженерният дизайн? Процесът на…
3D Принтиране

3D Принтиране

CAD | CAM Experts 3D Принтиране 3D принтирането или адитивното производство е изграждането на триизмерен обект от CAD модел или дигитален 3D модел Какво е…
CAM - Програмиране на Процесор

CAM - Програмиране на Процесор

CAD | CAM Experts CAM – Програмиране на Процесор Компютърно подпомогнатото производство (CAM) е използването на софтуер за управление на металообработващи машини и свързани с…
Обратно Инженерство

Обратно Инженерство

CAD | CAM Experts Обратно Инженерство Обратното инженерство е процесът, при който обект се деконструира, за да разкрие своите дизайн, архитектура, код или просто за…
CAD - Инжинерен Дизайн

CAD - Инжинерен Дизайн

CAD | CAM Experts CAD – Инжинерен Дизайн Компютърно подпомогнат дизайн (CAD) е използването на компютри (или работни станции) за подпомагане при създаването, модификацията, анализа…