Skip to content
CAD | CAM Experts

Ние сме РАПИД ПРОГРЕС

Научете повече за Рапид Прогрес като компания и CAD / CAM индустрията като цяло. Това е изчерпателен преглед на Рапид Прогрес и качеството на CAD / CAM технологиите.

ЗА НАС

Рапид Прогрес ООД е инженерингова компания, базирана в България. Тя е основен доставчик на CAD, CAM, CAE, CIM, FEA, PDM, CNC, DNC и MDC софтуер за региона и предпочитан партньор сред най-големите компании в българската машиностроителна индустрия. Ние предлагаме цялостни решения за предприятия със затворен цикъл на производство. Екипът ни се състои от млади специалисти с изключителна експертиза в областта на автоматизацията и оптимизацията на производствените процеси. Познанията на компанията се насочват и в разработването на инженерство за специфични нужди на клиентите и иновативни продукти. Рапид Прогрес ООД е надежден партньор, който предлага предоставя цялостно обучение и е изградил собствена академия за тази цел. Компанията разполага и с производствен отдел, който е отдаден на усъвършенстването на разработените продукти и изпълнението на собствени иновативни проекти.

МИСИЯ НА КОМПАНИЯТА

Да отговорим на търсенето на сложни и надеждни софтуерни продукти на пазара в региона и да предоставим решения на всички предизвикателства в производството. Да обучим нови служители, да увеличим нуждата от качествени инженерни продукти и да повишим квалификацията и компетентността в бранша.

Цифри

Повече от 500 клиенти, 25% средногодишен растеж, дейности в шест държави, повече от 10 големи международни партньори.

РАПИД ПРОГРЕС

Работи с нас

Нашата История

2009 – 2011 – Основана от генералния директор Иван Вълков в Благоевград, България. Иван осъществява успешна кариера в DP Technology Esprit CAM, САЩ и решава да пренесе своите знания и опит в българската индустрия. Рапид Прогрес наема още двама служители и първоначално сключва договор с двама основни клиенти.2011-2013 – Фирмата бързо набира скорост, тъй като нейната репутация и постижения в областта на производствената ефективност се разрастват. Екипът става по-голям и се премества в обширна база, операциите се разпростират във всички големи градове в България. Към края на 2013 г. Рапид Прогрес достига 100 клиенти.2013 – 2017 – Рапид Прогрес установява партньорства с водещи международни компании за индустриален софтуер и разширява продуктовото си портфолио с решения за всички цикли на производствените процеси. Създава се производствен отдел, където всички приложения се внедряват, тестват и коригират. Операциите се разпространяват в още пет държави в Източна Европа.2017 – 2020 – Фирмата осъзнава нуждата от качествени професионалисти в българската индустрия и изгражда собствена академия в София, предлагаща широка гама от обучения в областта на работата с машини с CNC, CAM, 3D CAD дизайн, DNC мрежи и други. Ръководството на компанията осъзнава, че наличието на добре подготвени служители е ключът към успешното внедряване на всички софтуерни решения на пазара. Академичното звено допринася за цялостната модернизация на българската индустрия. До края на 2019 г. основният продукт на компанията Esprit CAM става най-популярният CAM софтуер в България.

Нека да продължим напред в тази битка, укрепена с убеждението, че онези, които работят в услуга на голяма и добра кауза, никога няма да се провалят.

2013
Фирмата постига първите си 100 клиенти
2013
2014
Договори с клиенти от пет държави в Източна Европа
2014
2015
Открива офиси в още 2 града в България, достига 200 клиенти
2015
2016
Стартира своята академия за обучение, открива офис в София, България
2016
2017
Регистрира своя първи патентен модел
2017
2019
Удвоява приходите си от 2018 г.
2019

CAD | CAM ПРАВИЛНО ЗА ВАС?

Моделирането с CAD системи предлага редица предимства пред традиционните методи за чертане, които използват линийки, квадрати и компаси. Например дизайните могат да се променят, без да се изтриват и преначертават. CAD системите предлагат и функции за мащабиране, аналогични на обектива на камерата, при което дизайнерът може да увеличи определени елементи на модела, за да улесни проверката. Компютърните модели обикновено са триизмерни и могат да се въртят на всяка ос, колкото може да се върти действителен триизмерен модел в ръка, което позволява на дизайнера да придобие по-пълно усещане за обекта. CAD системите също се поддават на моделиране на изрязани чертежи, в които се разкрива вътрешната форма на част, и на илюстриране на пространствените отношения между система от части.

Една от ключовите области на развитие в CAD технологиите е симулацията на производителността. Сред най-често срещаните видове симулация са тестване за реакция на стрес и моделиране на процеса, чрез който дадена част може да бъде произведена. При стрес тестове повърхностите на модела се показват с решетка или мрежа, които се изкривяват, тъй като детайлът е под симулиран физически или термичен стрес. Динамичните тестове функционират като допълнение или заместител на изграждането на работещи прототипи. Лекотата, с която могат да се променят спецификациите на дадена част, улеснява развитието на оптимална динамична ефективност както по отношение на функционирането на система от части, така и при производството на която и да е част. Симулацията се използва и в електронната автоматизация на проектирането, при която симулираният поток на ток през верига позволява бързото тестване на различни конфигурации на компоненти.

Последните технически разработки повлияха коренно на полезността на CAD / CAM системите. Например непрекъснато нарастващия капацитет на процесорна мощност на персоналните компютри им дава жизнеспособност като средство за CAD / CAM приложение. Друга важна тенденция е към създаването на CAD-CAM стандарт, така че различни пакети данни да могат да се обменят без забавяне на производството и доставката, ненужни ревизии на дизайна и други проблеми, които продължават да нарушават някои CAD-CAM инициативи. И накрая, CAD-CAM софтуерът продължава да се развива в сфери като визуално представяне и интегриране на приложения за моделиране и тестване.